Rangen in de zaal

Rangen in de Rabo Zaal

We onderscheiden drie rangen in de Rabo Zaal, in verband met het beperktere zicht op de toneelopening, met name op de derde rang. Om die reden verlenen wij korting ten opzichte van de eerste rangsprijs. Het tweede balkon gaat pas in de verkoop als de eerste en tweede rang verkocht zijn. Ook kan het voorkomen dat de tweede rang in eerste instantie niet in de verkoop gaat. Als er meerdere rangen in de verkoop zijn wordt dat aangegeven door middel van een “/” teken.

Dagblad van het Noorden Zaal

De voorstellingen in de Dagblad van het Noorden Zaal worden geplaceerd verkocht. De zaal beschikt over een tribune met 300 stoelen. Bij sta-concerten wordt deze tribune geheel ingeschoven. Een multifunctionele zaal dus!