Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens het ATLAS Theater van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door het ATLAS Theater worden aangeboden. Gegevens die je aan het ATLAS Theater verstrekt, zullen we vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming behandelen.

Voor welke doelen verzamelt het ATLAS Theater gegevens?

Tickets ATLAS Theater
Je ticket wordt bij binnenkomst in het ATLAS Theater gescand. De gegevens verwerken wij zodat we je toegang kunnen verlenen tot de desbetreffende theatervoorstelling of het evenement en we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren.

Aanbiedingen – verzamelen van gebruikersgerichte informatie
We willen onze communicatie zo interessant mogelijk voor je maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren.

Voor het verzamelen van gebruikersgerichte informatie ten behoeve van het aanbieden van relevante content en analyse van klikgedrag op onze websites en social media pagina’s maakt het ATLAS Theater gebruik van diverse applicaties, deze applicaties voldoen aan de AVG wetgeving.

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven van het ATLAS Theater nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via de afmeld link in onze e-mails.

Tevens gebruiken wij je specifieke aankoopgegevens/bezoekgedrag op de website van het ATLAS Theater om bijvoorbeeld onze website en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, mits je hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Reserveringen en bestellingen
Wanneer je een reservering doet of een bestelling plaatst, bijvoorbeeld een theaterticket, dan verwerken wij je gegevens om de reservering en/of bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen het ATLAS Theater die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten.

Acties en promoties
Het ATLAS Theater biedt regelmatig speciale acties, zoals kortingsacties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt het ATLAS Theater de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen het ATLAS Theater die zich bezig houden met deze acties.

Vragen en klachten
Wanneer je het ATLAS Theater een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met het ATLAS Theater dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt.

Cookies
Om je bezoek aan onze website te vergemakkelijken maakt het ATLAS Theater gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Het ATLAS Theater gebruikt cookies om het gebruik van de website bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat je die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Cookies worden ook gebruikt om op basis van jouw gedrag op de website je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Sollicitatiedoeleinden
Als je solliciteert voor een functie bij het ATLAS Theater gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure. Wij bewaren je sollicitatiegegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.

Overige privacy afspraken ATLAS Theater

Toegang tot en delen van persoonsgegevens
Het ATLAS Theater kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door het theater geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven; zonder toestemming van jou worden persoonsgegevens niet gedeeld met derden en worden persoonsgegevens ook niet gedeeld tussen WILDLANDS en het ATLAS Theater. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om het ATLAS Theater diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen in de webshop of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden.

Indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens door derden namens het ATLAS Theater dan geschiedt de bewerking van persoonsgegevens enkel op basis van een schriftelijke verwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn onder andere de overeengekomen beveiligingsmaatregelen, vertrouwelijkheid van informatie en aansprakelijkheid overeengekomen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens
Je kunt opvragen welke gegevens het ATLAS Theater over je heeft vastgelegd en waarvoor deze gebruikt worden. Deze gegevens kun je opvragen via info@atlastheater.nl. Je kunt via deze mailadres ook een verzoek indienen tot verwijderen van (delen) van je gegevens bijvoorbeeld omdat de gegevens onjuistheden bevatten.

Beveiliging van gegevens
Het ATLAS Theater heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement van het ATLAS Theater kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent.

Mis niks

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het ATLAS Theater en ontvang alle info over voorstellingen, achtergronden en speciale aanbiedingen!

Bedankt! Je bent nu ingeschreven voor onze nieuwsbrief.